شرکت خدمات گردشگری و بازرگانی آریافرشرکت خدمات گردشگری و بازرگانی آریافر

دعوتنامه نمایشگاهی

دعوتنامه نمایشگاهی چیست ؟

پس از انتخاب  کشور مربوطه و نمایشگاه مورد نظر و با توجه به تاریخ برگزاری نمایشگاه مورد نظرتان با شرکتی که مسئولیت برگزاری آن را بر عهده دارد و یا شرکتهای شرکت کننده در نمایشگاه تماس گرفته و از آن ها بخواهید که برای شما دعوت نامه ی نمایشگاهی را ارسال نمایند.

ما در شرکت اریافر این امکان را یه متقاضیان شرکت در نمایشگاه های اروپایی قرار داده ایم تا براحتی دعوتنامه نمایشگاه مورد نظرشان را دریافت نمایند.

دعوتنامه تجاری

دعوتنامه تجاری ایتالیا
دعوتنامه تجاری آلمان
دعوتنامه تجاری هلند
دعوتنامه تجاری کانادا
دعوتنامه تجاری فرانسه
دعوتنامه تجاری اسپانیا