شرکت خدمات گردشگری و بازرگانی آریافرشرکت خدمات گردشگری و بازرگانی آریافر

دعوتنامه کاری

دعوتنامه کاری چیست ؟

دعوتنامه کاری به این معنا می باشد که یک شرکت و یا یک کارفرما که اقامت دائم آن کشور خارجی را دارد و شهروند آن جا محسوب می شود اعلام نماید که به تخصص و مهارت شما نیاز داشته و ضمانت شما را بر عهده گرفته و برای شما دعوتنامه کاری بفرستد.
از طرفی دیگر باید اداره توسعه آن کشور ویا نهادهای مرتبط با مهاجرت بررسی کنند که ورود شما به ان کشور تاثیر منفی بر روی اقتصاد کشور مقصد نداشته و بلکه تاثیر مثبتی نیز خواهد داشت.

دعوتنامه تجاری

دعوتنامه تجاری ایتالیا
دعوتنامه تجاری آلمان
دعوتنامه تجاری هلند
دعوتنامه تجاری کانادا
دعوتنامه تجاری فرانسه
دعوتنامه تجاری اسپانیا